O nemocnici Vetpoint Bratislava

Ten pravý denný ruch vo VetPointe začína už o 7.00 ráno. Po 8.00 ráno prichádzajú ranní objednaní pacienti na plánované odbery - nalačno. Okrem pondelka, vtedy sa totiž vždy (s výnimkou štátnych sviatkov) všetci lekári zídu už o 7.30 ráno na pravidelnú „veľkú vizitu“, aby sme si dôkladne skonzultovali pacientov za uplynulý týždeň, oboznámili sa s novými poznatkami, ktoré získavame na kongresoch, workshopoch či prednáškach. V ostatné dni je „vizita“ vždy o 8.30, aby mali službukonajúci lekári možnosť si „odovzdať“ pacientov v hospitalizácii, či z predošlého dňa. Lekár po „nočnej“ odchádza domov a čerstvé „sily“ sa púšťajú o 9.00 do práce, kedy oficiálne od pondelka do soboty otvárame našu modrú bránu.

   V troch samostatných ambulanciách sme Vám k dispozícii do 21.00. Po tejto hodine prechádzame na „pohotovostnú prevádzku“ a na pracovisku ostáva minimálne jeden lekár a jeden pracovník stredného personálu. Vždy jeden vopred určený lekár je v pohotovosti na telefóne, pre prípad urgentných stavov - najmä chirurgických zákrokov. V nedeľu a počas štátnych sviatkov pracujeme v pohotovostnom režime.

   Ak máte problém s odvozom/dovozom do veterinárnej nemocnice, máme pre Vás možnosť prevozu Vašeho zvieratka naším služobným autom. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka.

   Okrem spomenutých troch ambulancií máme pre Vás a Vaše zvieratká k dispozícii priestrannú čakáreň s recepciou s možnosťou občerstvenia - kávomat a samozrejme miska vždy čerstvej vody pre Vášho psíka. Mačičky a ani králiky či morčatá alebo škrečky toto osvieženie zväčša nevyužívajú.

   Neoddeliteľnou súčasťou našej nemocnice je samostatné rtg pracovisko. Do tejto miestnosti sa však ako majiteľ dostanete len zriedkavo. Snažíme sa chrániť Vaše aj naše zdravie a fixáciu pacientov si profesionálne zabezpečujeme samy. Nezriedka je k tomu potrebná aj sedácia zvieratka, aby sme sa vyhli zbytočnému opakovaniu rtg expozícií. Samostatné priestorové riešenie má aj naše laboratórium, v ktorom si sami spracúvame a zväčša aj vyhodnocujeme vzorky krvi, moča a iného biologického materiálu.

   Ďalej disponujeme samostatným a plne vybaveným operačným sálom na zabezpečenie preventívnych aj urgentných operačných zákrokov.

   No a keďže sme nemocničné pracovisko zabezpečujúce NON-STOP starostlivosť, tak samozrejme nesmie chýbať „lôžková“ čiže hospitalizačná časť. Jedná sa o samostatnú a priestrannú miestnosť , v ktorej každé zvieratko má svoj vlastný uzatvárateľný „hospitalizačný box“, kde trávia naši pacienti prevažnú časť času počas hospitalizácie.


Kontakt

VetPoint Bratislava

Gessayová 3
Bratislava


+ 421 2 6241 1676